Αποστολή & Πρότυπα

Στην Dorian Strategic Partners, η αποστολή μας είναι να βρούμε τις καταλληλότερες λύσεις για τους πελάτες μας, να δημιουργούμε και να αναγνωρίζουμε αξία και να προσπαθούμε πάντα να επιτύχουμε αριστεία σε ό, τι κάνουμε.

Διεξάγουμε τη δουλειά μας με διαφάνεια και ακεραιότητα, προωθούμε την επιχειρηματική και επαγγελματική ηθική και αναπτύσσουμε μακροχρόνιες συνεργασίες μέσω συνέπειας, απόδοσης και αποτελεσματικότητας.

Οι υπηρεσίες μας χαρακτηρίζονται από τα υψηλότερα πρότυπα που καθορίζονται από το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), το International Valuation Standards Council (IVS), το Appraisal Institute (AI), το Royal Institute of British Architects και τα International Financial Reporting Standards (IFRS) ).

Back To Top