Εκτιμήσεις ακινήτων και ξενοδοχείων

Εκτιμήσεις ακινήτων και ξενοδοχείων

– Αποτιμήσεις ακινήτων

Τύποι ιδιοκτησίας:

 • Ξενοδοχεία & θέρετρα (ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Ευρώπη, θέρετρα, ξενοδοχεία condo, επέκταση δικτύου ταξιδιωτικών πρακτορείων κ.λπ.)
 • Κατοικίες διακοπών (δεύτερες κατοικίες, βίλες κ.λπ.)
 • Εμπορική (γραφεία, καταστήματα λιανικής, εμπορικά κέντρα, μεγάλα καταστήματα, χώροι στάθμευσης, κινηματογράφοι ή θέατρα κ.λπ.)
 • Κατοικίες (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, κτίρια κατοικιών, διαμερίσματα κ.λπ.)
 • Οικόπεδα αστικών και μη αστικών περιοχών
 • Logistics, αποθήκες και βιομηχανική ιδιοκτησία
 • Ειδικά ακίνητα (νησιά, δημόσια ακίνητα, νοσοκομεία, σχολεία κ.λπ.)

– Αποτίμηση εγκαταστάσεων και μηχανημάτων (ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα και εξοπλισμός)

– Αποτίμηση επιχειρήσεων

– Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Σκοπός της Εκτίμησης:

 • Συναλλαγές ακινήτων: Αγορά, πώληση, ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων
 • Αναδιοργάνωση ή συγχώνευση ακινήτων με πολλούς κατόχους
 • Νομικές διαφορές: Διαιτησία, διανομές, απαλλοτρίωση, συμβατικές διαφορές, πολλαπλή ιδιοκτησία, ζημιές σε ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία αξίας για συγχωνεύσεις εταιρειών, εξαγορές, ανάπτυξη ακινήτων, ασφαλιστήρια συμβόλαια, αποτίμηση τεχνικών έργων, συμβάσεις μίσθωσης και προβλέψεις ενοικίου, εταιρικούς προϋπολογισμούς, επενδύσεις και δημοπρασίες
 • Χρηματοδότηση και πίστωση: Στεγαστικά δάνεια, επενδύσεις, χρηματοδοτικά μέσα, αναχρηματοδότηση, προσαρμογή χρέους, για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου επιπέδου ασφάλισης ή ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων, για επενδυτές, επενδυτικά κεφάλαια, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, REITs
 • Λογιστική: Διαμόρφωση του δείκτη φερεγγυότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων, αποτίμηση των μετοχών εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, επιχειρηματικές αποτιμήσεις, αξία για συγκεκριμένο ισολογισμό και κεφάλαια ακινήτων ή εταιρείες επενδύσεων
Back To Top