Διαχείριση ακινήτων πολιτιστικής κληρονομιάς

Η Dorian Strategic Partners έχει ένα μεγάλο ιστορικό στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διάφορα προγράμματα στην Ελλάδα. Για τα πολιτιστικά ακίνητα προσφέρουμε συμβουλές στους τομείς της αποτίμησης, των τεχνικών εκθέσεων και υπηρεσιών, της ανάπτυξης και της κατασκευής, της διαχείρισης της λειτουργίας και της οικονομική ανάλυσης. Ταυτόχρονα, στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται εκθέσεις επιθεώρησης, ταυτοποίησης και ανάλυσης καθώς μελέτες σκοπιμότητας.

Δεσμευόμαστε να μελετήσουμε και να αξιολογήσουμε τη δομική κατάσταση (παθολογία και υλικότητα), να συνθέσουμε ένα ψηφιακό σύστημα αποθήκευσης και ενημέρωσης πληροφοριών για τα αξιόλογα ακίνητα της κληρονομιάς, να δημιουργήσουμε πίνακες και δείκτες της μεταβαλλόμενης αξίας των υπό μελέτη ακινήτων και να υποβάλουμε προτάσεις διαχείρισης για την ανάπτυξη και την βελτιστοποίηση των πολιτιστικών εγκαταστάσεων.

Back To Top