Τεχνική ωρίμανση ακινήτων

Τεχνική ωρίμανση ακινήτων

  • Σχεδιασμός & κατασκευή
  • Έκδοση αδειών οικοδομής, νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
  • Παρακολούθηση οικονομικών έργων και προϋπολογισμός έργων
  • Διαχείριση έργου και ανάπτυξη έργου
  • Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Παρακολούθηση χρηματοοικονομικών έργων και προϋπολογισμός έργων
  • Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά μηχανικών και ενεργειακά για συμβάσεις και όλες τις νόμιμες χρήσεις
Back To Top