Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη-μίσθωση καφέ σε Μουσεία και σημαντικούς Αρχαιολογικούς Χώρους της Ελλάδας

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ανακοίνωση διαγωνισμού για την ανάπτυξη-μίσθωση είκοσι (20) μη λειτουργικών καφέ σε Μουσεία και σημαντικούς Αρχαιολογικούς Χώρους της Ελλάδας.

 • Μελέτη αξιολόγησης ενοικίασης για τη βέλτιστη αξιοποίηση (20) μη λειτουργικών καφετεριών του TAP με λεπτομερείς προδιαγραφές, με βάση τις αποφάσεις της επιτροπής συμβουλίου του T.A.P. και πρωταρχικός στόχος του δημόσιου οφέλους.
 • Πρόταση για τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών τροφοδοσίας και αναψυχής των καφέ και των εστιατορίων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στη δικαιοδοσία του TAP.
 • Διάρκεια έργου: 12 εβδομάδες

Οι πελάτες μας

 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
Back To Top