Εμπορικού κέντρου στο νέο τουριστικό λιμάνι του Λαυρίου

Μελέτη για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας ενός εμπορικού κέντρου στο νέο τουριστικό λιμάνι του Λαυρίου.

 • Συνολική έκταση περίπου 20.000 τ.μ.
 • Διάρκεια έργου: 4 εβδομάδες

Οι πελάτες μας

 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
 • Dorian Stategic Partners - Clients
Back To Top